Reprywatyzacja to pojęcie, które w ostatnich dwudziestu latach jest szczególnie popularne w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że niejedna kancelaria adwokacka w swojej ofercie posiada również prowadzenie spraw z zakresu prawa reprywatyzacyjnego. Oczywiście, nie każdy adwokat  jest w stanie zająć się taką sprawą profesjonalnie. Prawo reprywatyzacyjne jest niezwykle rozbudowaną gałęzią i wymaga znajomości konkretnych ustaw i stanu prawnego. Dlatego też, jeśli i Ty stajesz właśnie w obliczu możliwości zwrotu Ci zawłaszczonego niegdyś przez państwo mienia, zgłoś się do adwokata, który doskonale zna się na tym, co robi.

 

Pod pojęciem reprywatyzacji kryje się proces zwrotu uprzednim właścicielom ich mienia, które w wyniku nacjonalizacji bądź też wywłaszczenia, zostało im odebrane. I chociaż rozum podpowiada nam, że skoro państwo odebrało mienie właścicielom bezprawnie, to powinno je po prostu zwrócić, niestety taki właściciel musi swoich praw dochodzić na ścieżce sądowej. I tu zaczynają się już prawdziwe schody, bo przecież trzeba znaleźć adwokata, który w tym właśnie się specjalizuje. To nie może być adwokat, który na co dzień prowadzi na przykład rozwody warszawa i w nich się specjalizuje, ale właśnie prawnik który wie, jak w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wyglądało zabieranie, zwłaszcza nieruchomości i jakich procedur trzeba użyć, aby prawowity właściciel na mocy prawomocnego orzeczenia sądu mógł swoją nieruchomość odzyskać.

Współpracę taką rozpoczyna zawsze spotkanie o charakterze konsultacyjnym. Podczas tego spotkania osoba ubiegająca się o zwrot nieruchomości prezentuje posiadane dokumenty świadczące, że ma prawo o nie się ubiegać. Adwokat dokonuje na ich podstawie i na podstawie wywiadu z klientem analizy sytuacji prawnej, która następnie staje się podstawą do obrania kierunku podejmowanych działań. Współpracując z profesjonalnie przygotowanym, wyspecjalizowanym adwokatem, klient ma pewność, że uzyska fachowe i rzetelne wsparcie na każdym etapie, począwszy od uregulowania kwestii następstwa prawnego po wcześniejszych właścicielach aż po odzyskanie nieruchomości. A gdyby w toku prowadzonego postępowania miało okazać się, że niemożliwe jest odzyskanie mienia, wówczas adwokat dokłada wszelkich starań, aby jego klient uzyskał z tytułu jego utraty pełną rekompensatę. A co po odzyskaniu nieruchomości? Jeśli klient ma takie życzenie, kancelaria w jego imieniu prowadzi sprawę z zakresu prawa lokalowego. W imieniu klienta występuje między innymi o zwrot pożytków, czy też o wypłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z danej nieruchomości.

Jeśli więc w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odebrano Tobie, lub Twojemu przodkowi nieruchomość, w XXI wieku Ty możesz ubiegać się o jej zwrócenie. A jeśli poprowadzenie sprawy powierzysz dobremu adwokatowi, możesz mieć pewność, że Twoje interesy będą dobrze i rzetelnie przedstawione a sprawa zakończy się na tyle pomyślnie, na ile tylko może się zakończyć.